GasolEsset

Tips och Råd

 

Gasol är inte farligt om det hanteras på rätt sätt.

 

Här nedan kan du läsa mer grundläggande om de de viktigaste delar för gasolanvändning, förvaring och hantering.

 

Grundläggande regler för säker gasolanvändning

 

Z

Behållarna ska aldrig placeras under marknivå, exempelvis i källaren. Gasol i gasform är tyngre än luft.

Z

Kontrollera att säkerhetsventilen på gasoltuben inte har löst ut och att flaskan alltid har ett godkänt datum

Z

Gasoltuber bör alltid stå upprätt, och får aldrig utsättas för onormal värme eller starkt solsken.

Z

Var vaksam gällande läckor. Gasläckor kan göra luften explosiv och kan antändas av öppen eld, brinnande tobak eller gnistor.

Z

Hitta eventuell läcka så fort som möjligt genom att pensla/spreya koncentrerat såpvatten på slangarna och på kopplingarna. När gastrycket släpps ut, bildas det bubblor vid läckage.

Z

Använd endast slangar avsedda för gasol. Spruckna eller defekta slangar ska bytas ut omgående. Längsta tillåtna slanglängd är 1,5 meter. Använd slangklämmor eller färdigpressade slangar.

Z

Stäng alltid av kranen på tuben när apparaten (tex grillen, terrassvärmaren etc.) inte används, och var noga med att koppla ifrån regulatorn vid gasoltuben vid ett längre användningsuppehåll.

Z

Vid brand: om möjligt stäng av gasen vid gasoltuben samt för den till en säker plats.

Z

Håll alltid apparaten och gasoltuben i gott skick, försök inte att reparera skador eller defekter som uppstår. Låt oss göra kontroll och eventuell översyn av utrustningen om du märker fel vid användning.

Z

Studera anvisningarna i instruktionsboken innan montering och drift av din gasolutrustning. Fråga gärna oss om det är något som du är tveksam över.

 

Hantering av gasolflaskor

 

Gasol förvaras alltid i vätskeform i gasolflaskan. Det är viktigt att flaskan hanteras stående — såväl vid transport, förvaring som vid användning. Om flaskan ligger ner kan, om flaskventilen är öppen, gasolvätska tränga ut i ledningen (slangen) och fram till brännaren, där gasolen kan orsaka stötvis uppflammande lågor. Flaskan får ej utsättas för onormal uppvärmning. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen måste alla flaskor vara försedda med en etikett som talar om hur flaskan ska hanteras, vem som fyllt den samt innehållet i flaskan. Före och efter fyllning genomgår flaskorna en noggrann kontroll på fyllningsstationen. De flaskor som inte godkänns sorteras bort. Enligt myndigheternas bestämmelser måste alla flaskor med fastställda intervall genomgå en mer omfattande besiktning.

 

Hantering av gasolflaskor

 

Gasol förvaras alltid i vätskeform i gasolflaskan. Det är viktigt att flaskan hanteras stående — såväl vid transport, förvaring som vid användning. Om flaskan ligger ner kan, om flaskventilen är öppen, gasolvätska tränga ut i ledningen (slangen) och fram till brännaren, där gasolen kan orsaka stötvis uppflammande lågor. Flaskan får ej utsättas för onormal uppvärmning. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen måste alla flaskor vara försedda med en etikett som talar om hur flaskan ska hanteras, vem som fyllt den samt innehållet i flaskan. Före och efter fyllning genomgår flaskorna en noggrann kontroll på fyllningsstationen. De flaskor som inte godkänns sorteras bort. Enligt myndigheternas bestämmelser måste alla flaskor med fastställda intervall genomgå en mer omfattande besiktning.