Faqs

Ofta ställda frågor och deras svar

Vad är gasol?

Gasol ett handelsnamn på en petroleumprodukt som främst består av propan(C3H8) eller butan (C4H10). Propan har en kokpunkt på – 42° C, kan därför användas i mycket sträng kyla. Propan levereras i stål-, komposit- och aluminiumflaskor. Gasolen som vi säljer innehåller alltid minst 95% Propan.

Varför måste man ha Huv/Hatt på en del flaskor och andra inte?

Lockets funktion är att skydda ventilen om gasolflaskan skulle få en stöt eller falla omkull. Gasolflaskor som har en krage runt ventilen behöver ej utrustas med lock. Det är ett lagkrav att gasolflaskor som skall ha lock på sig har det under transport.

Hur länge räcker gasolen?

Man behöver veta hur stor effekten är för att kunna räkna ut förbrukningen. Är din grill på 5kW så räcker en gasolflaska PC5 i ca 13 timmar på full effekt. Oftast grillar man inte på full effekt så mer troligt är att din flaska räcker i över 20 timmar .För att räkna ut hur länge en flaska räcker tar man effekten delat på 12,8 som är energin i ett kilo gasol och får då förbrukning per timme. Ta sedan antal kilo i flaskan delat på förbrukning per timme. Ex 5/12,8=0,38kg/h. 5 kilo i flaskan / 0,38kg/h blir ca 13 timmar.

Kan gasolflaskan ligga ner i bilen?

Nej det får den inte göra. Detta för att gasolvätskan då ligger i nivå med säkerhetsventilen och skulle den lätta skulle man få ett utsläpp av gasolvätska istället för gasform. Gasolvätska har ett mycket större energiinnehåll än gasol i gasform.

Hur mycket gasol får jag transportera i min bil?

Som ADR 1.3 utbildning får du transportera 1000 s.k. ”riskpoäng” enligt ADR, det innebär ca 333 kilo gasol. Men som privatperson får du egentligen transportera hur mycket gasol som helst under förutsättning att det är för privat bruk och förankrat på alla sidor utom uppåt.

Behöver jag ha tillstånd för att ha gasol hemma?

Som privatperson behövs inget tillstånd men det rekommenderas att ha max en P11 inkopplad och en i reserv. Märk gärna upp med skylt vid närmsta dörr/vägg intill förvarings plats. Är bra att uppmärksamma om något skulle uppstå när ni ej är hemma för räddningspersonal vid eventuell utryckning.

Vad är gasolens fysikaliska egenskaper?

Gasol är tyngre än luft. Det kan innebära att vid ett läckage och dålig ventilation kan gasen ansamlas på låga punkter. En gasolflaska fylls med vätska vid 15° C till endast 82% för att kunna expandera vid en temperaturhöjning. Trycket i flaskan ändras bara av den yttre temperaturen så länge det finns gasolvätska kvar. Detta innebär att det inte går att sätta på en manometer för att se hur mycket gasol det finns kvar.